Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Nghệ An lần thứ IX
 
Ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Nghệ An lần thứ IX (07/08/2020 07:25 PM)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 445/KH-UBND (ngày 6/8) về việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Nghệ An lần thứ IX, năm 2021-2022.

Việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao (TDTT) các cấp tỉnh Nghệ An lần thứ IX, năm 2021-2022 nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội được tổ chức gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”… Đại hội TDTT được tổ chức từ cơ sở đến tỉnh, tạo được dấu ấn và trở thành Ngày hội của toàn dân đối với sự nghiệp phát triển Thể dục thể thao.

UBND tỉnh yêu cầu Đại hội phải được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với việc đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh, an toàn cho mọi người tham gia.

Theo kế hoạch, Đại hội Thể dục Thể thao sẽ tổ chức thi đấu từ 5 môn thể thao trở lên và tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Mỗi địa phương tùy vào điều kiện cụ thể, có thể lựa chọn các môn thể thao dân tộc, truyền thống và căn cứ vào số lượng các môn tổ chức tại Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện để lựa chọn môn thi đấu phù hợp.

Ngoài ra, các ngành (Công an, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) và các Sở, ban, ngành khác nếu tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp ngành thì xem xét tổ chức từ 3 môn trở lên, thông qua Sở Văn hóa và Thể thao để đăng ký với Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh.

Dự kiến, thời gian tổ chức Đại hội cấp xã, huyện dự kiến từ tháng 1 đến hết tháng 9/2021 (Đại hội TDTT cấp huyện chỉ được tổ chức sau khi 100% xã, phường, thị trấn của huyện mình tổ chức xong Đại hội TDTT).

Đại hội TDTT cấp tỉnh dự kiến diễn ra từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022. Đại hội có quy mô tổ chức thi đấu từ 18 môn thể thao trở lên, tập trung các môn thể thao trọng điểm, có phong trào mạnh; phù hợp với mọi vùng miền và Điều lệ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Đại hội TDTT cấp tỉnh tổ chức thi đấu một số môn trước khai mạc Đại hội TDTT tỉnh tại các huyện, thành phố, thị xã. Sau khi tổ chức khai mạc, sẽ thi đấu một số môn còn lại và bế mạc Đại hội TDTT cấp tỉnh tại thành phố Vinh.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội TDTT diễn ra đúng kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tuyên truyền về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; vận động mọi người tích cực tham gia tập luyện TDTT, thiết thực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Bên cạnh đó, tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho vận động viên thực hiện nếp sống, ứng xử văn hóa, kiên quyết loại trừ các hành vi tiêu cực trong thể thao.

UBND tỉnh cũng giao các cấp, ngành thành lập các Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội TDTT. Tại cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo sẽ do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao làm Phó Trưởng ban thường trực; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan làm ủy viên. Ban tổ chức Đại hội TDTT do đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao làm Trưởng Ban; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành làm ủy viên.

Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng của mình, các địa phương, đơn vị chủ động cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ TDTT phục vụ công tác tổ chức thi đấu các môn trong chương trình Đại hội đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp ở các địa phương và các ngành; tham mưu UBND tỉnh quyết định Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh; kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh; ban hành Điều lệ Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ IX; hướng dẫn Đại hội TDTT các cấp cơ sở; chỉ đạo Đại hội TDTT điểm ...

Các ngành, địa phương tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao để tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao ở cấp mình và cấp tỉnh, tiến tới tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đạt kết quả tốt.

T.H (Tổng hợp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>