Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh
 
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh (29/05/2020 09:27 PM)

Ngày 26/5, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 269/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chi thị số 03/CT-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện hiệu quả công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-UBND và xử lý dứt điểm hành nghề không phép đang hoạt động trên địa bàn.

Sở Y tế tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa trong việc cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hành nghề y, dược; có biện pháp đối với người đứng đầu các cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc khi phát hiện Cán bộ công nhân viên của đơn vị tham gia hoạt động hành nghề không phép; công bố rộng rãi những cơ sở hành nghề không phép lên thông tin đại chúng để người dân biết, cùng phối hợp xử lý.

Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành, kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cơ sở hành nghề không phép tại địa bàn. Hàng năm, tổng hợp đánh giá xếp loại các huyện, thành phố, thị xã đối với công tác quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân. Sở Y tế rà soát các văn bản chỉ đạo đã ban hành, nếu có sự chồng chéo, chưa rõ cần ban hành điều chỉnh, nếu vượt thẩm quyền có văn bản tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành để chỉnh sửa, thay đổi, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và nâng cao vai trò trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập; thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập.

Trong đó, Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường, các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện để thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động liên quan đến việc kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Cục Quản lý Thị trường Nghệ An chỉ đạo các Chi cục Quản lý thị trường, tổ chức và thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm tra phòng chống hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong lĩnh vực hành nghề y, dược; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra hàng năm tránh trùng lặp hoặc bỏ sót.

UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác truyền thông phổ biến các quy định của pháp luật trong hành nghề y, dược tư nhân, để các cơ sở tham gia hoạt động hành nghề y, dược biết và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; đồng thời, đăng tải những cơ sở hành nghề không phép lên thông tin đại chúng để người dân biết, cùng phối hợp giám sát, xử lý. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc xóa bỏ tất cả các cơ sở hành nghề không phép trên địa bàn quản lý trước ngày 30/6/2020.

UBND cấp xã quản lý chặt chẽ không để công dân thuộc địa phương và công dân địa phương khác đến tham gia hành nghề y, dược không phép trên địa bàn. Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện về các vi phạm trong hành nghề y dược tư nhân; xem xét đưa công tác quản lý hành nghề y, dược vào tiêu chí xếp loại thi đua hàng năm cho UBND cấp xã, phường, thị trấn.

Trong thời gian qua, các cơ sở y tế ngoài công lập đã góp phần giảm quá tải ở các bệnh viện công lập, tạo thuận lợi và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và cung ứng thuốc chữa bệnh cho nhân dân. Số cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập ngày càng tăng về số lượng và cơ bản đảm bảo chất lượng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế: Các cơ sở hành nghề không phép, vượt phép, không đúng các nội dung hành nghề theo giấy phép cấp vẫn còn hơn 165 cơ sở. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính tại một số huyện, thành phố, thị xã chưa nghiêm, chưa có biện pháp xử lý triệt để, như: Đô Lương, Thanh Chương, Yên Thành, Anh Sơn, Tân Kỳ, Con Cuông, thị xã Thái Hòa, thành phố Vinh,...

Kim Oanh (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>