Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
Bác Hồ với quê hương Nghệ An


 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, hướng mạnh về cơ sở
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, hướng mạnh về cơ sở (04/02/2020 03:16 PM)

Đó là một trong những nhiệm vụ được UBND tỉnh đề ra tại Kế hoạch số 48/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020.

Kế hoạch được ban hành nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nhằm huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT; bảo vệ an toàn các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2020, nhất là Đại hội Đảng các cấp. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh nhằm tiếp tục kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội so với năm 2019; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, bắt, giam giữ, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai...

Tại kế hoạch, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Đó là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh uỷ về công tác phòng, chống tội phạm; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tham gia công tác phòng ngừa tội phạm, góp phần làm giảm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, hướng mạnh hơn về cơ sở, nhất là tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, nơi có tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội phức tạp… Căn cứ tình hình thực tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên tuyền cụ thể, thiết thực, tạo chuyển biến thật sự trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm;...

Trong công tác phòng ngừa nghiệp vụ, cần phải chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhằm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, xây dựng cơ bản, quản lý thị trường, đất đai, môi trường, lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm,...

Đối với công tác đấu tranh chống tội phạm, cần nâng cao hiệu quả công tác nắm, phân tích, dự báo và xử lý tình hình, nhất là tình hình nổi lên có liên quan đến các địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, môi trường, tệ nạn xã hội, không để bị động, bất ngờ. Tập trung rà soát, đấu tranh quyết liệt với tội phạm hình sự nguy hiểm hoạt động theo băng, ổ nhóm, “núp bóng” doanh nghiệp để thực hiện hành vi “bảo kê”, hoạt động xiết nợ, đòi nợ thuê, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án, tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực “tín dụng”, “phường, hụi”, đấu giá quyền sử dụng đất… Không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn đánh bạc, mại dâm, không để hình thành các tụ điểm “nhức nhối” về tệ nạn xã hội; chủ động lập án đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn, xuyên quốc gia; các địa bàn, tụ điểm phức tạp, các điểm sản xuất, tụ điểm sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy dạng đá…

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp và hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm; hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp; bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện.

Để thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch, UBND tỉnh giao Công an tỉnh thực hiện tốt chức năng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; tập trung tham mưu, chỉ đạo triển khai và phối hợp triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung, giải pháp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phối hợp với các ngành chức năng tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh;… Cùng với đó, chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và các văn bản liên quan; chỉ đạo lực lượng Công an triển khai toàn diện, hiệu quả các giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch. Trong đó, thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội cho cán bộ tại cơ quan, đơn vị mình; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương theo quy định. Chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.

UBND các huyện, thành, thị trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác phòng, chống tội phạm năm 2020. Đồng thời, đưa nội dung nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương và là tiêu chí để đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội.

H.B (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>