Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
công tác văn phòng
Skip portletPortlet Menu
 
hoạt động đoàn thể VP
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Sáng nay (16/01), UBND tỉnh có buổi làm việc với Tập đoàn CenterLink Holdings (Hoa Kỳ).

Xem tiếp... 
 
thông tin hoạt động của lãnh đạo tỉnh
Skip portletPortlet Menu
Đề xuất giải pháp tháo gỡ "nút cổ chai" cho du lịch Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ, góp phần đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tra tấn
Nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
Thủ tướng phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025 nhằm chuyển đổi và hình thành cơ cấu đầu tư hợp lý, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư công và chất lượng thể chế quản lý đầu tư công; thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu.
Tập đoàn CenterLink Holdings (Hoa Kỳ) tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Nghệ An
Sáng nay (16/01), UBND tỉnh có buổi làm việc với Tập đoàn CenterLink Holdings (Hoa Kỳ).
Ngành Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng nay (16/1), Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Đồng chí Đinh Viết Hồng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu