VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VPUBND
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
454/QĐ-VPUB 28/07/2021 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An Tải về
532/QĐ-VPUB 23/07/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức tại Văn phòng UBND tỉnh Tải về
494/VPUB-KT 06/07/2021 Công văn về việc triển khai văn bản quy phạm pháp luật Tải về
483/TB-VPUB 30/06/2021 Thông báo về việc tiếp nhận công chức Tải về
479/VPUB-CTTĐT 30/06/2021 Công văn về việc thực hiện thử nghiệm triển khai giải pháp kỹ thuật công nghệ cho hệ thống Cổng thông tin điện tử Nghệ An Tải về
463/VPUB-TC 22/06/2021 Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tải về
444/VPUB-KT 17/06/2021 Công văn về việc triển khai văn bản quy phạm pháp luật Tải về
442/VPUB-HCC 16/06/2021 Công văn về việc tiếp nhận giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC tại TTPVHCC Tải về
385/TB-VPUB 31/05/2021 Thông báo về việc tiếp nhận viên chức Tải về
344/TB-UBND 13/05/2021 Thông báo về việc tiếp nhận viên chức Tải về
229/TB-VPUB 13/04/2021 Thông báo về việc tiếp nhận công chức Tải về
89/TB-VPUB 22/02/2021 Thông báo về việc tiếp nhận công chức Tải về
62/QĐ-VPUB 26/01/2021 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 Tải về
890/VP-KSTT 15/12/2020 Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo kiểm soát TTHC theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Tải về
878/TB-VPUB 09/12/2020 Thông báo về việc tiếp nhận công chức Tải về
751/TB-VPUB 02/11/2020 Thông báo về việc tiếp nhận công chức Tải về
591/VPUB-CTTĐT 14/09/2020 Công văn về việc kết nối dịch vụ công và hệ thống 1 cửa điện tử vào LGSP tỉnh Nghệ An Tải về
262/VPUB-TH 01/06/2020 Công văn về việc kiểm tra, rà soát các đề xuất của sở, ngành về chương trình, đề án trọng điểm trình BCH Tỉnh ủy giai đoạn 2020 - 2025 Tải về
207/QĐ-VPUB 07/05/2020 Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án công trình: Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An Tải về
208/QĐ-VPUB 07/05/2020 Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban quản lý dự án công trình: Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An Tải về
<<   <  1  2  3  >  >>