VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VPUBND
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
591/VPUB-CTTĐT 14/09/2020 Công văn về việc kết nối dịch vụ công và hệ thống 1 cửa điện tử vào LGSP tỉnh Nghệ An Tải về
262/VPUB-TH 01/06/2020 Công văn về việc kiểm tra, rà soát các đề xuất của sở, ngành về chương trình, đề án trọng điểm trình BCH Tỉnh ủy giai đoạn 2020 - 2025 Tải về
207/QĐ-VPUB 07/05/2020 Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án công trình: Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An Tải về
208/QĐ-VPUB 07/05/2020 Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban quản lý dự án công trình: Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An Tải về
181/VPUB-KSTT 21/04/2020 Công văn về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật Tải về
151/QĐ-VPUB 31/03/2020 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Tải về
657/BC-UBND 20/12/2019 Báo cáo tình hình triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia Tải về
589/VPUB-CTTĐT 20/11/2019 Công văn về việc phối hợp xây dựng Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An Tải về
576/TB-VPUB 14/11/2019 Thông báo về việc bổ sung nhiệm vụ Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Tải về
575/TB-UBND 14/11/2019 Thông báo về việc tạm thời giao phụ trách Ban tiếp công dân tỉnh Tải về
566/QĐ-UBND 12/11/2019 Quyết định ban hành quy chế theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện Thông báo kết luận của Tỉnh ủy, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phản ánh của báo chí trên Hệ thống theo ... Tải về
559/VPUB-UBND 11/11/2019 Công văn về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành khai thác Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Nghệ An Tải về
563/KH-UBND 11/11/2019 Kế hoạch, kiểm tra sát hạch công chức năm 2019 Tải về
562/VPUB-KSTT 11/11/2019 Công văn về việc nhận tài liệu truyền thông cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Tải về
544/QĐ-VPUB 04/11/2019 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An Tải về
543/VPUB-TC 04/11/2019 Công văn về việc đánh giá, xếp loại VP HĐND -UBND các huyện, thành, thị năm 2019 Tải về
544/QĐ-UBND 04/11/2019 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua - Khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An Tải về
543/VPUB-TC 04/11/2019 Công văn về việc đánh giá xếp loại VP HĐND-UBND các huyện, thành, thị năm 2019 Tải về
550/BC-VPUB 04/11/2019 Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2019 Tải về
523/VPUB-TH 22/10/2019 Công văn về việc báo cáo theo mẫu Tải về
<<   <  1  2  3  >  >>