VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VPUBND
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
503/VPUB-TH 09/10/2019 Công văn về việc đôn đốc thẩm định giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND khóa XVII Tải về
469/QĐ-VPUB 19/09/2019 Quyết định về việc luân chuyển cán bộ Tải về
468/QĐ-VPUB 17/09/2019 Quyết định về việc luân chuyển cán bộ Tải về
459/QĐ-VPUB 16/09/2019 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tải về
451/VPUB-KSTT 10/09/2019 Công văn về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019 theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP Tải về
449/BC-VPUB 10/09/2019 Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III, năm 2019 Tải về
422/TB-VPUB 27/08/2019 Thông báo phân công nhiệm vụ cho cán bộ, chuyên viên phòng kinh tế Tải về
407/TB-VPUB 20/08/2019 Thông báo về việc tạm thời phân công nhiệm vụ cho cán bộ, chuyên viên Tải về
406/BC-VPUB 20/08/2019 Báo cáo thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định 2277/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBN Tải về
338/VPUB-CTTĐT 12/07/2019 Công văn về việc rà soát TTHCC để xây dựng quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Tải về
328/VPUB-TC 03/07/2019 Công văn về việc chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức Tải về
321/VP-KSTTHC 01/07/2019 Công văn về việc lấy ý kiến góp ý Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC Tải về
311/QĐ-VPUB 28/06/2019 Quyết định về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về
285/VPUB-KSTT 12/06/2019 Công văn về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019 theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP Tải về
285/VPUB-KSTT 12/06/2019 Công văn về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019 theo Thông tư 02/2017/TT-VPCP Tải về
284/VPUB-CTTĐT 12/06/2019 Công văn về việc báo cáo sự cố hệ thống Cổng Thông tin điện tử Nghệ An Tải về
290/VPUB-TH 12/06/2019 Công văn về việc phân công nhiệm vụ phục vụ Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII Tải về
2126/QĐ-UBND 07/06/2019 Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Văn phòng UBND Tải về
270/BC-VPUB 05/06/2019 Báo cáo Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 Tải về
218/VPUB-NC 15/05/2019 Công văn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản Tải về
<<  <  1  2  >  >>