Số/Ký hiệu: 559/VPUB-UBND
Ngày ban hành: 11/11/2019
Người ký: Chu Hữu Bằng
Trích yếu: Công văn về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành khai thác Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Nghệ An
Nội dung: Công văn về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành khai thác Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Nghệ An