Số/Ký hiệu: 543/VPUB-TC
Ngày ban hành: 04/11/2019
Người ký: Đặng Thanh Tùng
Trích yếu: Công văn về việc đánh giá, xếp loại VP HĐND -UBND các huyện, thành, thị năm 2019
Nội dung: Công văn về việc đánh giá, xếp loại VP HĐND -UBND các huyện, thành, thị năm 2019