Số/Ký hiệu: 576/TB-VPUB
Ngày ban hành: 14/11/2019
Người ký: Đặng Thanh Tùng
Trích yếu: Thông báo về việc bổ sung nhiệm vụ Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh
Nội dung: Thông báo về việc bổ sung nhiệm vụ Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh