Số/Ký hiệu: 544/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/11/2019
Người ký: Đặng Thanh Tùng
Trích yếu: Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua - Khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An
Nội dung: Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua - Khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An