Số/Ký hiệu: 657/BC-UBND
Ngày ban hành: 20/12/2019
Người ký: Đào Quang Thiền
Trích yếu: Báo cáo tình hình triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Nội dung: Báo cáo tình hình triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia