Số/Ký hiệu: 520/KH-VPUB
Ngày ban hành: 21/10/2019
Người ký: Chu Hữu Bằng
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Cổng Thông tin điện tử từ các tỉnh, thành phố năm 2020 tại Nghệ An
Nội dung: Kế hoạch tổ chức Hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Cổng Thông tin điện tử từ các tỉnh, thành phố năm 2020 tại Nghệ An