Số/Ký hiệu: 575/TB-UBND
Ngày ban hành: 14/11/2019
Người ký: Đặng Thanh Tùng
Trích yếu: Thông báo về việc tạm thời giao phụ trách Ban tiếp công dân tỉnh
Nội dung: Thông báo về việc tạm thời giao phụ trách Ban tiếp công dân tỉnh