Số/Ký hiệu: 523/VPUB-TH
Ngày ban hành: 22/10/2019
Người ký: Đặng Thanh Tùng
Trích yếu: Công văn về việc báo cáo theo mẫu
Nội dung: Công văn về việc báo cáo theo mẫu