Số/Ký hiệu: 262/VPUB-TH
Ngày ban hành: 01/06/2020
Người ký: Đào Quang Thiền
Trích yếu: Công văn về việc kiểm tra, rà soát các đề xuất của sở, ngành về chương trình, đề án trọng điểm trình BCH Tỉnh ủy giai đoạn 2020 - 2025
Nội dung: