Số/Ký hiệu: 562/VPUB-KSTT
Ngày ban hành: 11/11/2019
Người ký: Đào Quang Thiền
Trích yếu: Công văn về việc nhận tài liệu truyền thông cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Nội dung: Công văn về việc nhận tài liệu truyền thông cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả