Số/Ký hiệu: 207/QĐ-VPUB
Ngày ban hành: 07/05/2020
Người ký: Đặng Thanh Tùng
Trích yếu: Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án công trình: Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An
Nội dung: